Johannesevangeliet 10:20

Många av dem sade: "Han har en demon och är sinnessjuk (förvirrad, från vettet), varför lyssnar ni på honom?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔλεγον   δὲ   πολλοὶ   ἐξ   αὐτῶν·   δαιμόνιον   ἔχει   καὶ   μαίνεται·   τί   αὐτοῦ   ἀκούετε;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 ἔλεγον sa, säga, tala, kalla Were saying V-IAI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4183 πολλοὶ många, stor many A-NPM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G0846 αὐτῶν· honom, dem, henne, den, det them, P-GPM
G1140 δαιμόνιον demon A demon N-ASN
G2192 ἔχει ha, vara, behöva He has, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3105 μαίνεται· vara galen, från sina sinnen is insane; V-PNI-3S
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det to Him P-GSM
G0191 ἀκούετε; höra, lyssna do you listen? V-PAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.