Johannesevangeliet 10:19

Det blev på nytt delade åsikter bland judarna på grund av dessa ord.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Σχίσμα   οὖν   πάλιν   ἐγένετο   ἐν   τοῖς   Ἰουδαίοις   διὰ   τοὺς   λόγους   τούτους.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4978 Σχίσμα reva, spricka, splittring Division N-NSN
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3825 πάλιν igen again ADV
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma there was V-2ADI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig among PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G2453 Ἰουδαίοις Jude Jews A-DPM-PG
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G3056 λόγους ord, tal words N-APM
G3778 τούτους. detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these. D-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.