Johannesevangeliet 10:18

Ingen tar det från mig,
    utan jag lägger ner det frivilligt.
Jag har auktoritet att lägga ner det
    och auktoritet att ta det igen.
Detta är den order (instruktion) som jag fått från min Fader."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐδεὶς   αἴρει   αὐτὴν   ἀπ᾽   ἐμοῦ,   ἀλλ᾽   ἐγὼ   τίθημι   αὐτὴν   ἀπ᾽   ἐμαυτοῦ.   ἐξουσίαν   ἔχω   θεῖναι   αὐτὴν   καὶ   ἐξουσίαν   ἔχω   πάλιν   λαβεῖν   αὐτήν·   ταύτην   τὴν   ἐντολὴν   ἔλαβον   παρὰ   τοῦ   πατρός   μου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3762 οὐδεὶς ingen, inget No one A-NSM-N
G0142 αἴρει ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan takes away V-PAI-3S
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det it P-ASF
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G1700 ἐμοῦ, mig, min, mina Me, S-1SGSN
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G5087 τίθημι sätta, lägga lay down V-PAI-1S
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det it P-ASF
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, of PREP
G1683 ἐμαυτοῦ. mej själv, mej Myself. F-1GSM
G1849 ἐξουσίαν makt, auktoritet Authority N-ASF
G2192 ἔχω ha, vara, behöva I have V-PAI-1S
G5087 θεῖναι sätta, lägga to lay down V-2AAN
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det it, P-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1849 ἐξουσίαν makt, auktoritet authority N-ASF
G2192 ἔχω ha, vara, behöva I have V-PAI-1S
G3825 πάλιν igen again ADV
G2983 λαβεῖν få, ta emot, välkomna, ta to take V-2AAN
G0846 αὐτήν· honom, dem, henne, den, det it. P-ASF
G3778 ταύτην detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-ASF
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G1785 ἐντολὴν bud, föreskrift commandment N-ASF
G2983 ἔλαβον få, ta emot, välkomna, ta I received V-2AAI-1S
G3844 παρὰ av, för, från, på from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3962 πατρός fader Father N-GSM
G1473 μου.¶ jag, mig, min, mitt of Me. P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.