Johannesevangeliet 10:17

Därför älskar Fadern mig,
    för att jag lägger ner mitt liv för att sedan få tillbaka det igen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διὰ   τοῦτό   με   ὁ   πατὴρ   ἀγαπᾷ   ὅτι   ἐγὼ   τίθημι   τὴν   ψυχήν   μου,   ἵνα   πάλιν   λάβω   αὐτήν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G3778 τοῦτό detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASN
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader Father N-NSM
G0025 ἀγαπᾷ älska loves, V-PAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G5087 τίθημι sätta, lägga lay down V-PAI-1S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5590 ψυχήν själ life N-ASF
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3825 πάλιν igen again ADV
G2983 λάβω få, ta emot, välkomna, ta I may take V-2AAS-1S
G0846 αὐτήν. honom, dem, henne, den, det it. P-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.