Johannesevangeliet 10:14

Jag är den gode (genuine, ideale) herden [mönsterbilden av en äkta herde]
    och jag känner (känner igen; har en personlig relation med) mina får
    och de känner (känner igen; har en personlig relation med) mig,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐγώ   εἰμι   ὁ   ποιμὴν   ὁ   καλὸς   καὶ   γινώσκω   τὰ   ἐμά,   καὶ   γινώσκουσίν   με   τὰ   ἐμά,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 Ἐγώ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1510 εἰμι är am V-PAI-1S
G3588 denna, denne the T-NSM
G4166 ποιμὴν herde shepherd N-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2570 καλὸς god, gott, bättre, rätt, fina good; A-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1097 γινώσκω känna, förstå I know V-PAI-1S
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G1699 ἐμά, min, mitt, mina My own, S-1SAPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1097 γινώσκουσίν känna, förstå they know V-PAI-3P
G1473 με jag, mig, min, mitt me P-1AS
G3588 τὰ denna, denne those T-NPN
G1699 ἐμά, min, mitt, mina of me. S-1SNPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.