Johannesevangeliet 10:12

Men den som är lejd [för pengarnas skull] och inte är den herde som själv äger fåren –
    när han ser vargen komma, då lämnar (överger, släpper) han fåren och flyr,
    och vargen angriper (rycker, river) dem och skingrar dem [fårhjorden],


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   μισθωτὸς   δέ   καὶ   οὐκ   ὢν   ποιμήν,   οὗ   οὐκ   ἔστιν   τὰ   πρόβατα   ἴδια,   θεωρεῖ   τὸν   λύκον   ἐρχόμενον   καὶ   ἀφίησιν   τὰ   πρόβατα   καὶ   φεύγει,   καὶ   ὁ   λύκος   ἁρπάζει   αὐτὰ   καὶ   σκορπίζει.   τὰ   πρόβατα  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne the T-NSM
G3411 μισθωτὸς anställd, lejd hired servant N-NSM
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också however CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ὢν är being V-PAP-NSM
G4166 ποιμήν, herde [the] shepherd, N-NSM
G3739 οὗ vem whose R-GSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är are V-PAI-3S
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G4263 πρόβατα får sheep N-NPN
G2398 ἴδια, hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [his] own, A-NPN
G2334 θεωρεῖ se, förstå he sees V-PAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3074 λύκον varg wolf N-ASM
G2064 ἐρχόμενον komma, gå coming, V-PNP-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0863 ἀφίησιν lämna, förlåta, tillåt, försaka leaves V-PAI-3S
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G4263 πρόβατα får sheep, N-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5343 φεύγει, fly flees — V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3074 λύκος varg wolf N-NSM
G0726 ἁρπάζει förtrycka, plundra, röva snatches V-PAI-3S
G0846 αὐτὰ honom, dem, henne, den, det them P-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4650 σκορπίζει. skingra, strö ut scatters — V-PAI-3S
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G4263 πρόβατα får sheep N-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.