Johannesevangeliet 1:7

Han kom som ett vittne,
    för att vittna (öppet lägga fram fakta, berätta) om Ljuset [Jesus],
    för att alla skulle tro genom honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὗτος   ἦλθεν   εἰς   μαρτυρίαν   ἵνα   μαρτυρήσῃ   περὶ   τοῦ   φωτός,   ἵνα   πάντες   πιστεύσωσιν   δι᾽   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de He D-NSM
G2064 ἦλθεν komma, gå came V-2AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot as PREP
G3141 μαρτυρίαν vittnesmål, vittnesbörd a witness, N-ASF
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3140 μαρτυρήσῃ vittna he may testify V-AAS-3S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G5457 φωτός, ljus Light, N-GSN
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G4100 πιστεύσωσιν att tro may believe V-AAS-3P
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför through PREP
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.