Johannesevangeliet 1:47

Jesus såg Natanael komma mot honom och sade om honom: "Se, här är en sann israelit, i vilken det inte finns något svek (falskhet)."

[Natanael är ett hebreiskt namn som betyder "Gud ger" eller "Gåva från Gud". Han kom från staden Kana i Galileen, se Joh 21:2. Jesus gör en jämförelse med Natanaels förfader Jakob. Namnet Jakob betyder: "svindlare, en som ligger i bakhåll och attackerar". Den ordagranna betydelsen är "den som håller i hälen", se 1 Mos 25:26. Namnet beskrev Jakobs karaktär innan Gud gav honom ett nytt namn – Israel, se 1 Mos 32:27‑28. Namnet Israel har flera betydelser: "att kämpa mot Gud" eller "att Gud kämpar för oss", "att Gud regerar" eller "att regera tillsammans med Gud". Jakob fick i en dröm se en stege rest till himlen, se 1 Mos 28:10‑17. Jesus är den stegen, vers 51.
    Natanael är troligtvis samma person som lärjungen Bartolomeus. Det är inte ovanligt att man hade flera namn. Han nämns alltid i samband med Filippus, se Matt 10:3; Mark 3:18; Luk 6:14.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἶδεν   ὁ   Ἰησοῦς   τὸν   Ναθαναὴλ   ἐρχόμενον   πρὸς   αὐτὸν   καὶ   λέγει   περὶ   αὐτοῦ·   ἴδε   ἀληθῶς   Ἰσραηλίτης   ἐν   ᾧ   δόλος   οὐκ   ἔστιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 Εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta Saw V-2AAI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3588 τὸν -, denna, denne T-ASM
G3482 Ναθαναὴλ Natanael Nathanael N-ASM-P
G2064 ἐρχόμενον komma, gå coming V-PNP-ASM
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla He says V-PAI-3S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det him, P-GSM
G2396 ἴδε Skåda, titta, se Behold INJ
G0230 ἀληθῶς förvisso, i sanning, verkligen truly ADV
G2475 Ἰσραηλίτης israelit an Israelite, N-NSM-PG
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3739 vem whom R-DSM
G1388 δόλος svek, list deceit N-NSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν. är there is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.