Johannesevangeliet 1:44

Filippus var från (född i) Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἦν   δὲ   ὁ   Φίλιππος   ἀπὸ   Βηθσαϊδά,   ἐκ   τῆς   πόλεως   Ἀνδρέου   καὶ   Πέτρου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἦν är Was V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 -, denna, denne T-NSM
G5376 Φίλιππος Filippus Philip N-NSM-P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0966 Βηθσαϊδά, Betsaida Bethsaida, N-GSF-L
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῆς -, denna, denne the T-GSF
G4172 πόλεως stad city N-GSF
G0406 Ἀνδρέου Andreas of Andrew N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4074 Πέτρου.¶ Petrus Peter. N-GSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.