Johannesevangeliet 1:42

Andreas tog sedan Simon [Petrus] till Jesus.
    Medan Jesus tittade på (in i, direkt på) honom sade han: "Du är Simon, Johannes son, du ska heta Kefas" – det [arameiska] namnet betyder Petrus [en liten sten].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἤγαγεν   αὐτὸν   πρὸς   τὸν   Ἰησοῦν.   ἐμβλέψας   δὲ   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν·   σὺ   εἶ   Σίμων   ὁ   υἱὸς   Ἰωάννου·   σὺ   κληθήσῃ   Κηφᾶς,   ὃ   ἑρμηνεύεται   Πέτρος.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0071 ἤγαγεν föra, leda, gå, för fram He led V-2AAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν. Jesus Jesus. N-ASM-P
G1689 ἐμβλέψας se på, noga iaktta Having looked at V-AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det him, P-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G1510 εἶ är are V-PAI-2S
G4613 Σίμων Simon Simon N-NSM-P
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling son N-NSM
G2491 Ἰωάννου· Johannes of John; N-GSM-P
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G2564 κληθήσῃ kalla, inbjuden will be called V-FPI-2S
G2786 Κηφᾶς, Kefas Cephas N-NSM-P
G3739 vem which R-NSN
G2059 ἑρμηνεύεται översätta means V-PPI-3S
G4074 Πέτρος.¶ Petrus Peter. N-NSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.