Johannesevangeliet 1:40

En av de två som hade hört vad Johannes [Döparen] sagt och följde Jesus var Andreas, Simon Petrus bror.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἦν   Ἀνδρέας   ὁ   ἀδελφὸς   Σίμωνος   Πέτρου   εἷς   ἐκ   τῶν   δύο   τῶν   ἀκουσάντων   παρὰ   Ἰωάννου   καὶ   ἀκολουθησάντων   αὐτῷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἦν är Was V-IAI-3S
G0406 Ἀνδρέας Andreas Andrew, N-NSM-P
G3588 denna, denne the T-NSM
G0080 ἀδελφὸς bror, pl. bröder/syskon brother N-NSM
G4613 Σίμωνος Simon of Simon N-GSM-P
G4074 Πέτρου Petrus Peter, N-GSM-P
G1520 εἷς en one A-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G1417 δύο två, båda two A-GPM-NUI
G3588 τῶν denna, denne which T-GPM
G0191 ἀκουσάντων höra, lyssna having heard V-AAP-GPM
G3844 παρὰ av, för, från, på from PREP
G2491 Ἰωάννου Johannes John, N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0190 ἀκολουθησάντων följa having followed V-AAP-GPM
G0846 αὐτῷ.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.