Johannesevangeliet 1:32

Johannes vittnade vidare och sade: "Jag har sett Anden komma ner från himlen (skyn) som en duva, och bli kvar (stanna) över honom [för att aldrig lämna honom].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐμαρτύρησεν   Ἰωάννης   λέγων   ὅτι   τεθέαμαι   τὸ   πνεῦμα   καταβαῖνον   ὡς   περιστερὰν   ἐξ   οὐρανοῦ,   καὶ   ἔμεινεν   ἐπ᾽   αὐτόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3140 ἐμαρτύρησεν vittna bore witness V-AAI-3S
G2491 Ἰωάννης Johannes John N-NSM-P
G3004 λέγων sa, säga, tala, kalla saying V-PAP-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G2300 τεθέαμαι se, skåda I have beheld V-RNI-1S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4151 πνεῦμα Ande Spirit, N-ASN
G2597 καταβαῖνον komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner descending V-PAP-ASN
G5613 ὡς som as CONJ
G4058 περιστερὰν duva a dove N-ASF
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3772 οὐρανοῦ, himmel heaven, N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3306 ἔμεινεν stanna, bo, it remained V-AAI-3S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0846 αὐτόν. honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.