Johannesevangeliet 1:31

Jag själv kände honom inte (hade inte en klar förståelse över vem han var), men för att han ska bli uppenbarad (manifesterad) för Israel kommer jag och döper i vatten."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

κἀγὼ   οὐκ   ᾔδειν   αὐτόν,   ἀλλ᾽   ἵνα   φανερωθῇ   τῷ   Ἰσραήλ,   διὰ   τοῦτο   ἦλθον   ἐγὼ   ἐν   τῷ   ὕδατι   βαπτίζων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 + G1473 κἀγὼ And I CONJ +P-1NS
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 ᾔδειν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta knew V-2LAI-1S
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det Him; P-ASM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G5319 φανερωθῇ offentliggöra He may be revealed V-APS-3S
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2474 Ἰσραήλ, Israel to Israel, N-DSM-L
G1223 διὰ genom, för, med, därför because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASN
G2064 ἦλθον komma, gå came V-2AAI-1S
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig with PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G5204 ὕδατι vatten water N-DSN
G0907 βαπτίζων. döpa, tvätta baptizing. V-PAP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.