Johannesevangeliet 1:30

Detta är mannen som jag talade om när jag sade: 'Efter mig kommer en man som är före mig (har en högre rang än mig), eftersom han existerade före mig.'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὗτός   ἐστιν   ὑπὲρ   οὗ   ἐγὼ   εἶπον·   ὀπίσω   μου   ἔρχεται   ἀνὴρ   ὃς   ἔμπροσθέν   μου   γέγονεν   ὅτι   πρῶτός   μου   ἦν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de He D-NSM
G1510 ἐστιν är it is V-PAI-3S
G5228 ὑπὲρ för concerning PREP
G3739 οὗ vem whom R-GSM
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G2036 εἶπον· säga, tala, bud said, V-2AAI-1S
G3694 ὀπίσω efter, bakom, tillbaka After PREP
G1473 μου jag, mig, min, mitt me P-1GS
G2064 ἔρχεται komma, gå comes V-PNI-3S
G0435 ἀνὴρ man, make a man, N-NSM
G3739 ὃς vem who R-NSM
G1715 ἔμπροσθέν inför precedence PREP
G1473 μου jag, mig, min, mitt over me P-1GS
G1096 γέγονεν vara, ske, bli, bli gjort, komma has, V-2RAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G4413 πρῶτός först, främst before A-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt me P-1GS
G1510 ἦν. är He was. V-IAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.