Johannesevangeliet 1:27

Han är den som kommer efter mig, jag är inte ens värdig att knyta upp remmen på hans sandal [den lägsta sysslan som en slav utförde]."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

αὐτός   ἐστιν   ὁ   ὀπίσω   μου   ἐρχόμενος,   ὃς   ἔμπροσθέν   μου   γέγονεν·   οὗ   οὐκ   εἰμὶ   ἐγὼ   ἄξιος   ἵνα   λύσω   αὐτοῦ   τὸν   ἱμάντα   τοῦ   ὑποδήματος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0846 αὐτός honom, dem, henne, den, det he P-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G3694 ὀπίσω efter, bakom, tillbaka after PREP
G1473 μου jag, mig, min, mitt me P-1GS
G2064 ἐρχόμενος, komma, gå coming, V-PNP-NSM
G3739 ὃς vem who R-NSM
G1715 ἔμπροσθέν inför before PREP
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G1096 γέγονεν· vara, ske, bli, bli gjort, komma has been V-2RAI-3S
G3739 οὗ vem of whom R-GSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 εἰμὶ är am V-PAI-1S
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G0514 ἄξιος värdig, tillhör, överensstämmer med worthy A-NSM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3089 λύσω lösa, bryta, riva I may untie V-AAS-1S
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2438 ἱμάντα rem strap N-ASM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G5266 ὑποδήματος. sandal sandal. N-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.