Johannesevangeliet 1:23

Han svarade med profeten Jesajas ord: "Jag är rösten av en som ropar högt i öknen: 'Förbered (utjämna) vägen' [Jes 40:3]."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔφη·   ἐγὼ   φωνὴ   βοῶντος   ἐν   τῇ   ἐρήμῳ·   εὐθύνατε   τὴν   ὁδὸν   κυρίου·   καθὼς   εἶπεν   Ἠσαΐας   ὁ   προφήτης.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5346 ἔφη· säga He was saying, V-IAI-3S
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I [am] P-1NS
G5456 φωνὴ röst, rop a voice N-NSF
G0994 βοῶντος ropa crying V-PAP-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2048 ἐρήμῳ· vildmark, ödemark, öken wilderness, A-DSF
G2116 εὐθύνατε jämna, göra rak do make straight V-AAM-2P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3598 ὁδὸν väg, vid väg, resa way N-ASF
G2962 κυρίου· Herren, herre of [the] Lord,’” N-GSM
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G2268 Ἠσαΐας Jesaja Isaiah N-NSM-P
G3588 denna, denne the T-NSM
G4396 προφήτης. profet prophet. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.