Johannesevangeliet 1:17

för undervisningen (gr. nomos – Torah) gavs genom Mose [2 Mos 19‑40],
    nåden och sanningen kom genom Jesus den Smorde (Messias, Kristus) [Guds utvalde, se Luk 23:35].

[Det finns ingen motsättning mellan Mose och Jesus eller mellan undervisningen i GT och "nåden och sanningen". Gud förmedlar sin nåd genom dem båda. De är båda gåvor och blir "gåva på gåva". Det finns en fin koppling till 2 Mos 34:6‑7 där frasen "rik på nåd och sanning" används. Vid detta tillfälle visade Gud på ett konkret sätt sin nåd mot Mose och israeliterna genom att förnya sitt förbund med en ny uppsättning sten­tavlor – redan när Moseböckerna gavs var det i nåd! Johannes visar nu hur Jesus fullbordar det löftet som gavs där om "nåd mot tusenden". Jesus fullkomnar Skriften, se Matt 5:17‑18. Den som älskar Jesus följer också budorden, se Joh 14:15.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   ὁ   νόμος   διὰ   Μωϋσέως   ἐδόθη,   ἡ   χάρις   καὶ   ἡ   ἀλήθεια   διὰ   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   ἐγένετο.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3551 νόμος lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law N-NSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3475 Μωϋσέως Mose Moses N-GSM-P
G1325 ἐδόθη, ge, få was given; V-API-3S
G3588 denna, denne T-NSF
G5485 χάρις nåd grace N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne T-NSF
G0225 ἀλήθεια sanning truth N-NSF
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G1096 ἐγένετο.¶ vara, ske, bli, bli gjort, komma came. V-2ADI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.