Johannesevangeliet 1:15

Johannes [Döparen] vittnar (lägger öppet fram fakta, berättar) om honom,
    och ropar med hög röst och säger: "Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är över mig (har högre rang),
    eftersom han existerade före mig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἰωάννης   μαρτυρεῖ   περὶ   αὐτοῦ   καὶ   κέκραγεν   λέγων·   οὗτος   ἦν   ὃν   εἶπον·   ὁ   ὀπίσω   μου   ἐρχόμενος   ἔμπροσθέν   μου   γέγονεν,   ὅτι   πρῶτός   μου   ἦν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2491 Ἰωάννης Johannes John N-NSM-P
G3140 μαρτυρεῖ vittna witnesses V-PAI-3S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2896 κέκραγεν skrika, ropa he has cried out, V-2RAI-3S
G3004 λέγων· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NSM
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSM
G1510 ἦν är was He V-IAI-3S
G3739 ὃν vem of whom R-ASM
G2036 εἶπον· säga, tala, bud I was saying, V-2AAI-1S
G3588 denna, denne The [One] T-NSM
G3694 ὀπίσω efter, bakom, tillbaka after PREP
G1473 μου jag, mig, min, mitt me P-1GS
G2064 ἐρχόμενος komma, gå coming, V-PNP-NSM
G1715 ἔμπροσθέν inför precedence PREP
G1473 μου jag, mig, min, mitt over me P-1GS
G1096 γέγονεν, vara, ske, bli, bli gjort, komma has, V-2RAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G4413 πρῶτός först, främst before A-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt me P-1GS
G1510 ἦν. är He was.’ V-IAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.