Johannesevangeliet 1:10

Han var i världen,
    och världen var skapad genom honom,
    men världen kände inte igen (hade ingen personlig upplevelse av, ville inte veta av) honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   τῷ   κόσμῳ   ἦν,   καὶ   ὁ   κόσμος   δι᾽   αὐτοῦ   ἐγένετο,   καὶ   ὁ   κόσμος   αὐτὸν   οὐκ   ἔγνω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig In PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2889 κόσμῳ värld world N-DSM
G1510 ἦν, är He was, V-IAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G2889 κόσμος värld world N-NSM
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför through PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him P-GSM
G1096 ἐγένετο, vara, ske, bli, bli gjort, komma came into being, V-2ADI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G2889 κόσμος värld world N-NSM
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1097 ἔγνω. känna, förstå knew. V-2AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.