Johannesevangeliet 1:1

[De första arton verserna skiljer sig från resten av Johannesevangeliet och består av väluppbyggda poetiska stilar med kiastiska mönster och parallella strukturer. Det är svårt att illustrera allt detta i en översättning. Rubrikerna följer dock det kiastiska mönstret där den första och sista delen tematiskt handlar om Jesus i himlen (vers 1‑5 och 16‑18), den andra och näst sista delen om Johannes Döparens vittnesbörd (vers 6‑8 och 14) och där vers 12‑13 utgör den strukturella mittpunkten som förstärker huvudtemat: att Jesus blev människa för att den som tar emot honom ska kunna bli frälst.]

I begynnelsen (före all tid) var Ordet [gr. Logos, dvs. Jesus, se vers 14],
    och Ordet var hos (umgicks med; hade en nära relation till) Gud,
    och Ordet var Gud (ordagrant: och Gud var Ordet).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πρὸς   τὸν   θεόν,   καὶ   θεὸς   ἦν   ὁ   λόγος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4314 πρὸς till with PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεόν, Gud God, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3056 λόγος. ord, tal Word. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.