Job 8:10

men de skola undervisa dig och säga dig det, ur sina hjärtan skola de hämta fram svar:


הֲלֹא   הֵם   יוֹרוּךָ   יֹאמְרוּ   לָךְ   וּמִלִּבָּם   יוֹצִאוּ   מִלִּים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9008
3808
9014
הֲ
לֹא
־

inte
?
not
link
HTi/Tn
1992
הֵ֣ם de they(masc.) HPp3mp
3384b
9031
י֭וֹרוּ
ךָ
visa to show
you
HVhi3mp/Sp2ms
0559
יֹ֣אמְרוּ säga, tala to say HVqi3mp
9005
9032
לָ֑
ךְ
till, för
to
you
HR/Sp2ms
9002
9006
3820a
9028
וּ֝
מִ
לִּבָּ֗
ם
och
hjärta
and
from
heart
their
HC/R/Ncbsc/Sp3mp
3318
יוֹצִ֥אוּ frambringa, komma ut, komma fram, gå bort to come out HVhi3mp
4405
9016
מִלִּֽים
׃
tal speech
verseEnd
HNcmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.