Jesaja 44:24

Så säger Herren (Jahve)
    din återlösare och han som formade dig redan i moderlivet:

Jag är Herren (Jahve)
    som har skapat allting,
    som har expanderat (spänt ut) himlarna (universum) helt själv,
    som har hamrat (spänt) ut jorden alldeles själv.

[Här används det hebreiska ordet nata expandera, spänna ut, om himlarna, universum och ordet raqia som betyder att expandera, göra större, hamra ut som en plåt om jorden. Här anas ett expanderade universum och fler dimensioner än rum och tid, se även 2 Sam 22:10.]


כֹּה   אָמַר   יְהוָה   גֹּאֲלֶךָ   וְיֹצֶרְךָ   מִבָּטֶן   אָנֹכִי   יְהוָה   עֹשֶׂה   כֹּל   נֹטֶה   שָׁמַיִם   לְבַדִּי   רֹקַע   הָאָרֶץ   מִי   אִתִּי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3541
9014
כֹּֽה
־
således thus
link
HD
0559
אָמַ֤ר säga, tala to say HVqp3ms
3068
יְהוָה֙ JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
1350a
9021
גֹּאֲלֶ֔
ךָ
återlösa to redeem
your
HVqrmsc/Sp2ms
9002
3335
9031
וְ
יֹצֶרְ
ךָ֖
och
forma
and
to form
you
HC/Vqrmsc/Sp2ms
9006
0990
מִ
בָּ֑טֶן
från
mage, moderliv
from
belly
HR/Ncbsa
0595 (hebr. 0589)
אָנֹכִ֤י I HPp1bs
3068
יְהוָה֙ JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
6213a
עֹ֣שֶׂה göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter to make HVqrmsa
3605
כֹּ֔ל allt all HNcbsa
5186
נֹטֶ֤ה sträcka to stretch HVqrmsa
8064
שָׁמַ֙יִם֙ himlar heaven HNcmpa
9005
0905
9040
לְ
בַדִּ֔
י
till, för
ensam, avskild, åtskild
to
alone
I
HR/Ncbsc/Sp1bs
7554
רֹקַ֥ע to beat HVqrmsa
9009
0776
הָ
אָ֖רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
4310
מִי vem? who? HPi
0854
9030
9016
אִתִּ
י
׃
med, från
[Vers slut]
with
me
verseEnd
HR/Sp1bs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.