Jesaja 30:14

Och han ska bryta den som en krukmakares kärl krossas,
    bryta den i bitar utan återhållsamhet,
så att man inte bland bitarna ska finna en enda skärva
    som duger till att hämta eld från eldstaden
    eller vatten från cisternen.


וּשְׁבָרָהּ   כְּשֵׁבֶר   נֵבֶל   יוֹצְרִים   כָּתוּת   לֹא   יַחְמֹל   וְלֹא   יִמָּצֵא   בִמְכִתָּתוֹ   חֶרֶשׂ   לַחְתּוֹת   אֵשׁ   מִיָּקוּד   וְלַחְשֹׂף   מַיִם   מִגֶּבֶא  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7665
9034
וּ֠
שְׁבָרָ
הּ
och

seq
to break
her
Hc/Vqq3ms/Sp3fs
9004
7667
כְּ
שֵׁ֨בֶר
som
like
breaking
HR/Ncbsc
5035a
נֵ֧בֶל lägel bag HNcbsa
3335
יוֹצְרִ֛ים forma to form HNcmpa
3807
כָּת֖וּת krossa to crush HVqsmsa
3808
לֹ֣א inte not HTn
2550
יַחְמֹ֑ל skona to spare HVqi3ms
9002
3808
9014
וְ
לֹֽא
־
och
inte
and
not
link
HC/Tn
4672
יִמָּצֵ֤א hitta to find HVNi3ms
9003
4386
9023
בִ
מְכִתָּת
וֹ֙
i, på, med
skärva
in
fragment
his
HR/Ncfsc/Sp3ms
2789
חֶ֔רֶשׂ lergods earthenware HNcbsa
9005
2846
לַ
חְתּ֥וֹת
till, för
samla, bära
to
to snatch up
HR/Vqcc
0784
אֵשׁ֙ eld fire HNcbsa
9006
3344
מִ
יָּק֔וּד
från
hålla brinnande
from
to burn
HR/Ncbsa
9002
9005
2834
וְ
לַ
חְשֹׂ֥ף
och
avkläda
and
to
to strip
HC/R/Vqcc
4325
מַ֖יִם vatten water HNcmpa
9006
1360
9016
9017
מִ
גֶּֽבֶא
׃
פ
från
damm
[Vers slut]
from
cistern
verseEnd
para
HR/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.