Jesaja 25:6

Och på detta berg [Jerusalem] ska Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) göra (tillreda)
    en [stor] festmåltid för alla folk (folkslag från alla länder).
En festmåltid med feta rätter, en festmåltid med vin av goda årgångar
    – av feta mustiga (märgrika) rätter och lagrat, klarat vin.

[I Jerusalem, på berget Sion har Gud redan planerat och förberett för ett stort gästabud när Jesus kommer tillbaka för att upprätta tusenårsriket. Sista delen lyder ordagrant: "en fest med fetter, en fest med bottensatser, märgfulla fetter, filtrerade bottensatser". Fett ansågs vara en delikatess. Vin med bottensats är vin där kärnorna fått mogna i vinet.]


וְעָשָׂה   יְהוָה   צְבָאוֹת   לְכָל   הָעַמִּים   בָּהָר   הַזֶּה   מִשְׁתֵּה   שְׁמָנִים   מִשְׁתֵּה   שְׁמָרִים   שְׁמָנִים   מְמֻחָיִם   שְׁמָרִים   מְזֻקָּקִים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
6213a
וְ
עָשָׂה֩
och
göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter
seq
to make
Hc/Vqq3ms
3068
יְהוָ֨ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
6635b
צְבָא֜וֹת Sebaot, Härskarornas (Herre) Hosts HNcfpa
9005
3605
9014
לְ
כָל
־
till, för
allt
to
all
link
HR/Ncbsc
9009
5971a
הָֽ
עַמִּים֙
[best. form]
folk
the
people
HTd/Ncmpa
9003
2022
בָּ
הָ֣ר
i, på, med
berg
in
mountain
HRd/Ncbsa
9009
2088
הַ
זֶּ֔ה
[best. form]
Detta
the
this
HTd/Tm
4960
מִשְׁתֵּ֥ה bankett, fest, festival feast HNcbsc
8081
שְׁמָנִ֖ים oil HNcmpa
4960
מִשְׁתֵּ֣ה bankett, fest, festival feast HNcbsc
8105
שְׁמָרִ֑ים dreg HNcmpa
8081
שְׁמָנִים֙ oil HNcmpa
4229c
מְמֻ֣חָיִ֔ם bli full av (märg) be marrow HVPsmpa
8105
שְׁמָרִ֖ים dreg HNcmpa
2212
9016
מְזֻקָּקִֽים
׃
rena to refine
verseEnd
HVPsmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.