Jesaja 20:3

Herren (Jahve) sade: "Så som min tjänare Jesaja har vandrat naken och barfota för att under tre år vara ett tecken och en varning över Egypten och Kush [nuvarande Etiopien/Sudan],


וַיֹּאמֶר   יְהוָה   כַּאֲשֶׁר   הָלַךְ   עַבְדִּי   יְשַׁעְיָהוּ   עָרוֹם   וְיָחֵף   שָׁלֹשׁ   שָׁנִים   אוֹת   וּמוֹפֵת   עַל   מִצְרַיִם   וְעַל   כּוּשׁ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֣אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
3068
יְהוָ֔ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
9004
0834d
כַּ
אֲשֶׁ֥ר
som
som vilken
like
as which
HR/Tr
1980
הָלַ֛ךְ to go HVqp3ms
5650
9020
עַבְדִּ֥
י
tjänare, slav servant slave
my
HNcbsc/Sp1bs
3470a
יְשַׁעְיָ֖הוּ Jesaja Isaiah HNpm
6174
עָר֣וֹם naken naked HAabsa
9002
3182
וְ
יָחֵ֑ף
och
barfota
and
barefoot
HC/Aabsa
7969
שָׁלֹ֤שׁ three HAcbsa
8141
שָׁנִים֙ year HNcmpa
0226
א֣וֹת tecken sign HNcbsa
9002
4159
וּ
מוֹפֵ֔ת
och
under
and
wonder
HC/Ncbsa
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
4714
מִצְרַ֖יִם Egypten Egypt HNpl
9002
5921a
9014
וְ
עַל
־
och
på, över, ovanför
and
upon
link
HC/R
3568a
9016
כּֽוּשׁ
׃
Kush Cush
verseEnd
HNpl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.