Jesaja 19:23

På den dagen ska det vara en huvudväg (motorväg) från Egypten till Assyrien, och assyrierna ska komma till Egypten och egypterna till Assyrien och egypterna ska tillbe med assyrierna.


בַּיּוֹם   הַהוּא   תִּהְיֶה   מְסִלָּה   מִמִּצְרַיִם   אַשּׁוּרָה   וּבָא   אַשּׁוּר   בְּמִצְרַיִם   וּמִצְרַיִם   בְּאַשּׁוּר   וְעָבְדוּ   מִצְרַיִם   אֶת   אַשּׁוּר  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
3117
בַּ
יּ֣וֹם
i, på, med
dag
in
day
HRd/Ncbsa
9009
1931
הַ
ה֗וּא
[best. form]
han
hon
den
det
the
he she it
HTd/Pp3ms
1961
תִּהְיֶ֨ה att falla ut, komma till stånd, bli, vara to be HVqi3fs
4546
מְסִלָּ֤ה allmän väg highway HNcfsa
9006
4714
מִ
מִּצְרַ֙יִם֙
från
Egypten
from
Egypt
HR/Npl
0804
9011
אַשּׁ֔וּרָ
ה
Ashor, Assyrien Asshur
to
HNpl/Sd
9001
0935
9014
וּ
בָֽא
־
och
att komma, föra fram
seq
to come (in)
link
Hc/Vqq3ms
0804
אַשּׁ֥וּר Ashor, Assyrien Asshur HNpl
9003
4714
בְּ
מִצְרַ֖יִם
i, på, med
Egypten
in
Egypt
HR/Npl
9002
4714
וּ
מִצְרַ֣יִם
och
Egypten
and
Egypt
HC/Npl
9003
0804
בְּ
אַשּׁ֑וּר
i, på, med
Ashor, Assyrien
in
Asshur
HR/Npl
9001
5647
וְ
עָבְד֥וּ
och
tjäna, bruka, odla
seq
to serve
Hc/Vqq3cp
4714
מִצְרַ֖יִם Egypten Egypt HNpl
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0804
9016
9018
אַשּֽׁוּר
׃
ס
Ashor, Assyrien
Asshur
verseEnd
section
HNpl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.