Jesaja 9:17

Därför har Herren (Adonai) ingen glädje i deras unga män,
    inte heller förbarmar han sig över deras faderlösa och änkor,
för alla är ogudaktiga och gör det onda,
    och varje mun talar hänsynslöst (lättsinnigt).

[Refräng:]
För allt detta är hans vrede inte bortvänd
    utan han sträcker fortfarande ut sin hand.


עַל   כֵּן   עַל   בַּחוּרָיו   לֹא   יִשְׂמַח   אֲדֹנָי   וְאֶת   יְתֹמָיו   וְאֶת   אַלְמְנֹתָיו   לֹא   יְרַחֵם   כִּי   כֻלּוֹ   חָנֵף   וּמֵרַע   וְכָל   פֶּה   דֹּבֵר   נְבָלָה   בְּכָל   זֹאת   לֹא   שָׁב   אַפּוֹ   וְעוֹד   יָדוֹ   נְטוּיָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
3651c
כֵּ֨ן so HD
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
0970
9023
בַּחוּרָ֜י
ו
ung man youth
his
HNcmpc/Sp3ms
3808
9014
לֹֽא
־
inte not
link
HTn
8055
9015
יִשְׂמַ֣ח
׀
glädja sig, vara glad to rejoice
separate
HVqi3ms
0136
אֲדֹנָ֗י Herren, Herre Lord HNpt
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
and
obj.
link
HC/To
3490
9023
יְתֹמָ֤י
ו
faderlös orphan
his
HNcmpc/Sp3ms
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
and
obj.
link
HC/To
0490
9023
אַלְמְנֹתָי
ו֙
änka widow
his
HNcfpc/Sp3ms
3808
לֹ֣א inte not HTn
7355
יְרַחֵ֔ם to have compassion HVpi3ms
3588a
כִּ֤י för for HTc
3605
9023
כֻלּ
וֹ֙
allt all
his
HNcbsc/Sp3ms
2611
חָנֵ֣ף gudlös profane HAabsa
9002
7489a
וּ
מֵרַ֔ע
och
and
be evil
HC/Vhrmsa
9002
3605
9014
וְ
כָל
־
och
allt
and
all
link
HC/Ncbsc
6310
פֶּ֖ה lip HNcbsa
1696
דֹּבֵ֣ר tala to speak HVqrmsa
5039
נְבָלָ֑ה folly HNcfsa
9003
3605
9014
בְּ
כָל
־
i, på, med
allt
in
all
link
HR/Ncbsc
2063
זֹאת֙ denna, detta this HTm
3808
9014
לֹא
־
inte not
link
HTn
7725
שָׁ֣ב to return HVqp3ms
0639
9023
אַפּ֔
וֹ
näsa, anlete, ansikte, vrede anger
his
HNcbsc/Sp3ms
9002
5750
וְ
ע֖וֹד
och
and
still
HC/Ncbsa
3027
9023
יָד֥
וֹ
hand hand
his
HNcbsc/Sp3ms
5186
9016
נְטוּיָֽה
׃
to stretch
verseEnd
HVqsfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.