Jesaja 9:11

Därför har Herren (Jahve) placerat motståndarna från Retsin på en höjd (högt upp) mot honom
    och sporrat hans fiender.


וַיְשַׂגֵּב   יְהוָה   אֶת   צָרֵי   רְצִין   עָלָיו   וְאֶת   אֹיְבָיו   יְסַכְסֵךְ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7682
וַ
יְשַׂגֵּ֧ב
och
seq
to exalt
Hc/Vpw3ms
3068
יְהוָ֛ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
6862c
צָרֵ֥י enemy HNcmpc
7526
רְצִ֖ין Resin Rezin HNpm
5921a
9033
עָלָ֑י
ו
upon
him
HR/Sp3ms
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
and
obj.
link
HC/To
0341
9023
אֹיְבָ֖י
ו
fiende enemy
his
HVqrmpc/Sp3ms
5526b
9016
יְסַכְסֵֽךְ
׃
to cover
verseEnd
HVpi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.