Jesaja 8:7

därför (ska ni) se hur Herren (Adonai) kommer över dem
    med vatten från floden mäktiga och många,
    även Assyriens kung och all hans härlighet,
och han ska översvämma alla kanaler
    och gå över alla flodbankar.

[Shilos folk och den assyriske kungens armé liknas vid vattenmassor. Genom hela Bibeln används hav och vatten som symboler på folk, människomassor, länder och språk, se Upp 17:15.]


וְלָכֵן   הִנֵּה   אֲדֹנָי   מַעֲלֶה   עֲלֵיהֶם   אֶת   מֵי   הַנָּהָר   הָעֲצוּמִים   וְהָרַבִּים   אֶת   מֶלֶךְ   אַשּׁוּר   וְאֶת   כָּל   כְּבוֹדוֹ   וְעָלָה   עַל   כָּל   אֲפִיקָיו   וְהָלַךְ   עַל   כָּל   גְּדוֹתָיו  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
9005
3651c
וְ
לָ
כֵ֡ן
och
and
to
so
HC/R/D
2009
הִנֵּ֣ה Se, beskåda behold HTj
0136
אֲדֹנָי֩ Herren, Herre Lord HNpt
5927
מַעֲלֶ֨ה to ascend HVhrmsa
5921a
9038
עֲלֵי
הֶ֜ם
upon
them
HR/Sp3mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
4325
מֵ֣י vatten water HNcmpc
9009
5104
הַ
נָּהָ֗ר
[best. form]
flod
the
river
HTd/Ncbsa
9009
6099
הָ
עֲצוּמִים֙
[best. form]
the
mighty
HTd/Aampa
9002
9009
7227a
וְ
הָ֣
רַבִּ֔ים
och
and
the
many
HC/Td/Aampa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
4428
מֶ֥לֶךְ kung king HNcbsc
0804
אַשּׁ֖וּר Ashor, Assyrien Asshur HNpl
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
and
obj.
link
HC/To
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
3519
9023
כְּבוֹד֑
וֹ
härlighet, rikedom glory
his
HNcbsc/Sp3ms
9001
5927
וְ
עָלָה֙
och
seq
to ascend
Hc/Vqq3ms
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
0650
9023
אֲפִיקָ֔י
ו
flod, flodbädd, bäck, stark, channel
his
HNcmpc/Sp3ms
9001
1980
וְ
הָלַ֖ךְ
och
seq
to go
Hc/Vqq3ms
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
1415
9023
9016
גְּדוֹתָֽי
ו
׃
brädd
[Vers slut]
bank
his
verseEnd
HNcfpc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.