Jesaja 7:2

När det blev rapporterat till Davids hus [kung Achas och hela hans kungahus] och man sade: "Aram har lägrat sig i Efraim." Då började hans [Achas] hjärta, liksom hans folks hjärtan att skaka, som träden i skogen skakar när det blåser.


וַיֻּגַּד   לְבֵית   דָּוִד   לֵאמֹר   נָחָה   אֲרָם   עַל   אֶפְרָיִם   וַיָּנַע   לְבָבוֹ   וּלְבַב   עַמּוֹ   כְּנוֹעַ   עֲצֵי   יַעַר   מִפְּנֵי   רוּחַ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
5046
וַ
יֻּגַּ֗ד
och
seq
to tell
Hc/VHw3ms
9005
1004b
לְ
בֵ֤ית
till, för
hus
to
house
HR/Ncbsc
1732
דָּוִד֙ David David HNpm
9005
0559
לֵ
אמֹ֔ר
till, för
säga, tala
to
to say
HR/Vqcc
5117
נָ֥חָֽה to rest HVqp3ms
0758
אֲרָ֖ם Aram Aramean HNpl
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
0669
אֶפְרָ֑יִם Efraim Ephraim HNpm
9001
5128
וַ
יָּ֤נַע
och
seq
to shake
Hc/Vqw3ms
3824
9023
לְבָב
וֹ֙
hjärta heart
his
HNcbsc/Sp3ms
9002
3824
וּ
לְבַ֣ב
och
hjärta
and
heart
HC/Ncbsc
5971a
9023
עַמּ֔
וֹ
people
his
HNcbsc/Sp3ms
9004
5128
כְּ
נ֥וֹעַ
som
like
to shake
HR/Vqcc
6086
9014
עֲצֵי
־
tree
link
HNcmpc
3293a
יַ֖עַר skog wood HNcbsa
9006
6440
9014
מִ
פְּנֵי
־
från

from
face
link
HR/Ncmpc
7307
9016
רֽוּחַ
׃
spirit
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.