Jesaja 7:12

Men Achas svarade: "Jag vill inte fråga eller pröva Herren (Jahve)." [Detta var en falsk ödmjukhet, den egentliga orsaken var att han redan hade slutit förbund med Assyrien och deras gudar. Allt silver och guld i templet hade han skickat dit som en gåva för att de skulle beskydda honom. Han hade även offrat sin egen son till avgudar, se 2 Kung 16:1‑9.]


וַיֹּאמֶר   אָחָז   לֹא   אֶשְׁאַל   וְלֹא   אֲנַסֶּה   אֶת   יְהוָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֖אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
0271
אָחָ֑ז Ahas Ahaz HNpm
3808
9014
לֹא
־
inte not
link
HTn
7592
אֶשְׁאַ֥ל to ask HVqi1cs
9002
3808
9014
וְ
לֹֽא
־
och
inte
and
not
link
HC/Tn
5254
אֲנַסֶּ֖ה to test HVpi1cs
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3068
9016
יְהוָֽה
׃
JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh
verseEnd
HNpt
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.