Jesaja 7:11

"Begär ett tecken från Herren din Gud. Begär det nerifrån djupet (Sheol) eller uppifrån höjden" [Gud uppmanar honom att begära något utöver det vanliga, han får fråga efter något mirakulöst. Gud vill att han väljer honom.]


שְׁאַל   לְךָ   אוֹת   מֵעִם   יְהוָה   אֱלֹהֶיךָ   הַעְמֵק   שְׁאָלָה   אוֹ   הַגְבֵּהַּ   לְמָעְלָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
7592
9014
שְׁאַל
־
to ask
link
HVqv2ms
9005
9031
לְ
ךָ֣
till, för
to
you
HR/Sp2ms
0226
א֔וֹת tecken sign HNcbsa
9006
5973b
מֵ
עִ֖ם
från
from
from with
HR/R
3068
יְהוָ֣ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
0430
9021
אֱלֹהֶ֑י
ךָ
Gud God
your
HNcmpc/Sp2ms
6009
הַעְמֵ֣ק be deep HVhaa
7585
שְׁאָ֔לָה Sheol HNcbsa
0176a
א֖וֹ eller or HC
1361
הַגְבֵּ֥הַּ sväva, bli högfärdig, bli frimodig, bli upphöjd to exult HVhaa
9005
4605
9011
9016
לְ
מָֽעְלָ
ה
׃
till, för
ovan
[till]
to
above
to
verseEnd
HR/Ncbsa/Sd
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.