Jesaja 65:13

Därför säger Herren Gud (Adonai Jahve):

"Se, min tjänare ska äta,
    men ni ska vara hungriga.
Se, min tjänare ska dricka,
    men ni ska vara törstiga.
Se, min tjänare ska fröjda sig,
    men ni ska skämmas.


לָכֵן   כֹּה   אָמַר   אֲדֹנָי   יְהוִה   הִנֵּה   עֲבָדַי   יֹאכֵלוּ   וְאַתֶּם   תִּרְעָבוּ   הִנֵּה   עֲבָדַי   יִשְׁתּוּ   וְאַתֶּם   תִּצְמָאוּ   הִנֵּה   עֲבָדַי   יִשְׂמָחוּ   וְאַתֶּם   תֵּבֹשׁוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9005
3651c
לָ
כֵ֞ן
till, för
to
so
HR/D
3541
9014
כֹּה
־
således thus
link
HD
0559
9015
אָמַ֣ר
׀
säga, tala to say
separate
HVqp3ms
0136
אֲדֹנָ֣י Herren, Herre Lord HNpt
3069
יְהוִ֗ה Jahovi YHWH Yahweh HNpt
2009
הִנֵּ֨ה Se, beskåda behold HTj
5650
9020
9015
עֲבָדַ֤
י
׀

servant slave
my
separate
HNcmpc/Sp1bs
0398
יֹאכֵ֙לוּ֙ äta to eat HVqi3mp
9002
0859d
וְ
אַתֶּ֣ם
och
ni
and
you(m.p.)
HC/Pp2mp
7456
תִּרְעָ֔בוּ be hungry HVqi2mp
2009
הִנֵּ֧ה Se, beskåda behold HTj
5650
9020
עֲבָדַ֛
י
servant slave
my
HNcmpc/Sp1bs
8354
יִשְׁתּ֖וּ to drink HVqi3mp
9002
0859d
וְ
אַתֶּ֣ם
och
ni
and
you(m.p.)
HC/Pp2mp
6770
תִּצְמָ֑אוּ to thirst HVqi2mp
2009
הִנֵּ֧ה Se, beskåda behold HTj
5650
9020
עֲבָדַ֛
י
servant slave
my
HNcmpc/Sp1bs
8055
יִשְׂמָ֖חוּ glädja sig, vara glad to rejoice HVqi3mp
9002
0859d
וְ
אַתֶּ֥ם
och
ni
and
you(m.p.)
HC/Pp2mp
0954
9016
תֵּבֹֽשׁוּ
׃
skämmas, att bli fördröjd be ashamed
verseEnd
HVqi2mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.