Jesaja 61:3

stärka de som sörjer i Sion,
ge dem en huvudklädnad [vacker utsmyckad huvudbonad för fest och glädje]
    i stället för aska [som kastades på huvudet i tider av sorg],
glädjens olja
    i stället för sorg,
högtidskläder för lovprisning
    i stället för missmod (en tung ande).
De ska kallas rättfärdighetens terebinter [kraftigt tåligt träslag],
    planterade av Herren (Jahve) för att förhärliga honom.

[I hebreiskan är det en ordlek mellan huvudklädnad (hebr. peer) och aska (hebr. efer). Båda orden har samma konsonanter men olika följd, och därmed olika vokaler. Ordet för huvudklädnad kommer från roten paar som betyder "att ära".]


לָשׂוּם   לַאֲבֵלֵי   צִיּוֹן   לָתֵת   לָהֶם   פְּאֵר   תַּחַת   אֵפֶר   שֶׁמֶן   שָׂשׂוֹן   תַּחַת   אֵבֶל   מַעֲטֵה   תְהִלָּה   תַּחַת   רוּחַ   כֵּהָה   וְקֹרָא   לָהֶם   אֵילֵי   הַצֶּדֶק   מַטַּע   יְהוָה   לְהִתְפָּאֵר  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

δοθῆναι τοῖς πενθοῦσιν Σιων δόξαν ἀντὶ σποδοῦ ἄλειμμα εὐφροσύνης τοῖς πενθοῦσιν καταστολὴν δόξης ἀντὶ πνεύματος ἀκηδίας καὶ κληθήσονται γενεαὶ δικαιοσύνης φύτευμα κυρίου εἰς δόξαν
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9005
7760a
9015
לָ
שׂ֣וּם
׀
till, för
sätta, lagga, göra
?
to
to set
separate
HR/Vqcc
9005
0057
לַ
אֲבֵלֵ֣י
till, för
sörjande
to
mourning
HR/Aampc
6726
צִיּ֗וֹן Sion Zion HNpl
9005
5414
לָ
תֵת֩
till, för
ge
to
to give
HR/Vqcc
9005
9038
לָ
הֶ֨ם
till, för
to
them
HRd/Sp3mp
6287
פְּאֵ֜ר tiara, huvudklädnad headdress HNcbsa
8478
תַּ֣חַת undertill, underdel, under, istället för underneath HNcbsc
0665
אֵ֗פֶר aska ashes HNcbsa
8081
שֶׁ֤מֶן olja oil HNcbsc
8342
שָׂשׂוֹן֙ fröjd rejoicing HNcbsa
8478
תַּ֣חַת undertill, underdel, under, istället för underneath HNcbsc
0060
אֵ֔בֶל sorg mourning HNcbsa
4594
מַעֲטֵ֣ה lovsångsdräkt, högtidskläder mantle HNcbsc
8416
תְהִלָּ֔ה lovsång, tillbedjan, tacksägelse, glädje praise HNcfsa
8478
תַּ֖חַת undertill, underdel, under, istället för underneath HNcbsc
7307
ר֣וּחַ Ande spirit HNcbsa
3544
כֵּהָ֑ה blek faint HAafsa
9001
7121
וְ
קֹרָ֤א
och
ropa, proklamera, kalla, namnge
seq
to call
Hc/VPq3ms
9005
9038
לָ
הֶם֙
till, för
to
them
HRd/Sp3mp
0352d
אֵילֵ֣י terebint terebinth HNcmpc
9009
6664
הַ
צֶּ֔דֶק
[best. form]
rätt, rättvis
the
righteousness
HTd/Ncbsa
4302
מַטַּ֥ע plantering plantation HNcbsc
3068
יְהוָ֖ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
9005
6286a
9016
לְ
הִתְפָּאֵֽר
׃
till, för
försköna
[Vers slut]
to
to beautify
verseEnd
HR/Vtcc
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.