Jesaja 6:8

Och jag hörde Herrens (Adonais) röst säga: "Vem ska jag sända?
    Och vem ska gå för oss [finns det verkligen någon som kan bli vår budbärare]?"
    Då svarade jag: "Här är jag, sänd mig".

["Här är jag, hebr. hineni, är ett uttryck med innebörden "jag står till förfogande" eller "jag är beredd att ta ansvar", se även 1 Mos 22:1.]


וָאֶשְׁמַע   אֶת   קוֹל   אֲדֹנָי   אֹמֵר   אֶת   מִי   אֶשְׁלַח   וּמִי   יֵלֶךְ   לָנוּ   וָאֹמַר   הִנְנִי   שְׁלָחֵנִי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
8085
וָ
אֶשְׁמַ֞ע
och
höra, lyssna, lyda
seq
to hear
Hc/Vqw1cs
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
6963a
ק֤וֹל voice HNcbsc
0136
אֲדֹנָי֙ Herren, Herre Lord HNpt
0559
אֹמֵ֔ר säga, tala to say HVqrmsa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
4310
מִ֥י vem? who? HPi
7971
אֶשְׁלַ֖ח to send HVqi1cs
9002
4310
וּ
מִ֣י
och
vem?
and
who?
HC/Pi
1980
9014
יֵֽלֶךְ
־
to go
link
HVqi3ms
9005
9035
לָ֑
נוּ
till, för
to
us
HR/Sp1bp
9001
0559
וָ
אֹמַ֖ר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw1cs
2005
9040
הִנְ
נִ֥י
Se if!
I
HTj/Sp1bs
7971
9030
9016
שְׁלָחֵֽ
נִי
׃

[Vers slut]
to send
me
verseEnd
HVqv2ms/Sp1bs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.