Jesaja 6:6

Då flög en av seraferna till mig, och i sin hand hade han ett glödande kol som han tagit från altaret med en tång. [Bibeln nämner olika sorters änglar. Serafer är de änglar som hör ihop med eld (hebreiska verbet brinna är saraf). Därför är det logiskt att det är just en seraf som tar ett glödande kol från altaret här.]


וַיָּעָף   אֵלַי   אֶחָד   מִן   הַשְּׂרָפִים   וּבְיָדוֹ   רִצְפָּה   בְּמֶלְקַחַיִם   לָקַח   מֵעַל   הַמִּזְבֵּחַ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
5774a
וַ
יָּ֣עָף
och
seq
to fly
Hc/Vqw3ms
0413
9030
אֵלַ֗
י
till (mot) to(wards)
me
HR/Sp1bs
0259
אֶחָד֙ första, en, ett one HAcbsa
4480a
9014
מִן
־
från from
link
HR
9009
8314b
הַ
שְּׂרָפִ֔ים
[best. form]
the
Seraph
HTd/Ncmpa
9002
9003
3027
9023
וּ
בְ
יָד֖
וֹ
och
hand
and
in
hand
his
HC/R/Ncbsc/Sp3ms
7531b
רִצְפָּ֑ה glowing stone HNcfsa
9003
4457
בְּ
מֶ֨לְקַחַ֔יִם
i, på, med
lamptänger
in
tong
HR/Ncbda
3947
לָקַ֖ח ta to take HVqp3ms
9006
5921a
מֵ
עַ֥ל
från
from
upon
HR/R
9009
4196
9016
הַ
מִּזְבֵּֽחַ
׃
[best. form]
altare
[Vers slut]
the
altar
verseEnd
HTd/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.