Jesaja 5:8

[Det första av sex verop:]
Ve över dem som sätter (placerar, bygger) hus vid hus,
    som lägger fält till fält,
till dess det inte finns mer utrymme,
    och man blir tvungen att bo ensam mitt i landet.

[Detta refererar till rika som systematiskt tar över marken, vilket går emot reglerna för ägandeskap, se 3 Mos 25; 4 Mos 26:55. Se även 1 Kung 21:1‑3; Mika 2:2. Det första veropet riktar sig nu mot denna elit i Juda som ignorerade rättvisan för egen vinnings skull.]


הוֹי   מַגִּיעֵי   בַיִת   בְּבַיִת   שָׂדֶה   בְשָׂדֶה   יַקְרִיבוּ   עַד   אֶפֶס   מָקוֹם   וְהוּשַׁבְתֶּם   לְבַדְּכֶם   בְּקֶרֶב   הָאָרֶץ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
1945
ה֗וֹי ve! woe! HTj
5060
מַגִּיעֵ֥י röra vid to touch HVhrmpc
1004b
בַ֙יִת֙ hus house HNcbsa
9003
1004b
בְּ
בַ֔יִת
i, på, med
hus
in
house
HR/Ncbsa
7704b
שָׂדֶ֥ה field HNcbsa
9003
7704b
בְ
שָׂדֶ֖ה
i, på, med
in
field
HR/Ncbsa
7126
יַקְרִ֑יבוּ to present HVhi3mp
5704
עַ֚ד till HR
0657a
אֶ֣פֶס upphöra, ände, slutgiltig end HNcbsc
4725
מָק֔וֹם plats standing place HNcbsa
9001
3427
וְ
הֽוּשַׁבְתֶּ֥ם
och
bo
seq
to dwell
Hc/VHq2mp
9005
0905
9046
לְ
בַדְּ
כֶ֖ם
till, för
ensam, avskild, åtskild
to
alone
you
HR/Ncbsc/Sp2mp
9003
7130
בְּ
קֶ֥רֶב
i, på, med
in
entrails
HR/Ncbsc
9009
0776
9016
הָ
אָֽרֶץ
׃
[best. form]
land, jord
[Vers slut]
the
land
verseEnd
HTd/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.