Jesaja 5:5

Jag ska berätta för dig
    vad jag ska göra med min vingård.
Jag ska ta bort dess häck
    och den ska bli slukad,
jag ska bryta ner dess mur
    och den ska bli nedtrampad.


וְעַתָּה   אוֹדִיעָה   נָּא   אֶתְכֶם   אֵת   אֲשֶׁר   אֲנִי   עֹשֶׂה   לְכַרְמִי   הָסֵר   מְשׂוּכָּתוֹ   וְהָיָה   לְבָעֵר   פָּרֹץ   גְּדֵרוֹ   וְהָיָה   לְמִרְמָס  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
6258
וְ
עַתָּה֙
och
and
now
HC/D
3045
9014
אוֹדִֽיעָה
־
veta to know
link
HVhi1cs
4994
נָּ֣א jag ber dig, snälla du please HTj
0853
9036
אֶתְ
כֶ֔ם
- obj.
you
HTo/Sp2mp
0853
אֵ֛ת - obj. HTo
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
0589
אֲנִ֥י jag I HPp1bs
6213a
עֹשֶׂ֖ה göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter to make HVqrmsa
9005
3754
9020
לְ
כַרְמִ֑
י
till, för
vingård
to
vineyard
my
HR/Ncbsc/Sp1bs
5493
הָסֵ֤ר to turn aside HVhaa
4881b
9023
מְשׂוּכָּת
וֹ֙
stängsel hedge
his
HNcfsc/Sp3ms
9001
1961
וְ
הָיָ֣ה
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqq3ms
9005
1197a
לְ
בָעֵ֔ר
till, för
brinna, beta av
to
to burn
HR/Vpcc
6555
פָּרֹ֥ץ to break through HVqaa
1447
9023
גְּדֵר֖
וֹ
mur, inhängnad wall
his
HNcbsc/Sp3ms
9001
1961
וְ
הָיָ֥ה
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqq3ms
9005
4823
9016
לְ
מִרְמָֽס
׃
till, för
nedtrampning
[Vers slut]
to
trampling
verseEnd
HR/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.