Jesaja 5:20

[Det fjärde veropet:]
Ve över dem som kallar ont gott,
    och gott ont.
Som byter ut (förvränger, kastar om betydelsen av) mörker till ljus,
    och ljus till mörker,
som byter ut (förvränger, kastar om betydelsen av) bittert till sött
    och sött till bittert.


הוֹי   הָאֹמְרִים   לָרַע   טוֹב   וְלַטּוֹב   רָע   שָׂמִים   חֹשֶׁךְ   לְאוֹר   וְאוֹר   לְחֹשֶׁךְ   שָׂמִים   מַר   לְמָתוֹק   וּמָתוֹק   לְמָר  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
1945
ה֣וֹי ve! woe! HTj
9009
0559
הָ
אֹמְרִ֥ים
[best. form]
säga, tala
the
to say
HTd/Vqrmpa
9005
7451b
לָ
רַ֛ע
till, för
to
evil
HRd/Aabsa
2896b
ט֖וֹב gott good HAabsa
9002
9005
2896b
וְ
לַ
טּ֣וֹב
och
gott
and
to
good
HC/Rd/Aabsa
7451b
רָ֑ע evil HAabsa
7760a
שָׂמִ֨ים to set HVqrmpa
2822
חֹ֤שֶׁךְ mörker darkness HNcbsa
9005
0216
לְ
אוֹר֙
till, för
ljus
to
light
HR/Ncbsa
9002
0216
וְ
א֣וֹר
och
ljus
and
light
HC/Ncbsa
9005
2822
לְ
חֹ֔שֶׁךְ
till, för
mörker
to
darkness
HR/Ncbsa
7760a
שָׂמִ֥ים to set HVqrmpa
4751
מַ֛ר bitter bitter HAabsa
9005
4966
לְ
מָת֖וֹק
till, för
sött
to
sweet
HR/Aabsa
9002
4966
וּ
מָת֥וֹק
och
sött
and
sweet
HC/Aabsa
9005
4751
9016
9018
לְ
מָֽר
׃
ס
till, för
bitter
[Vers slut]
to
bitter
verseEnd
section
HR/Aabsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.