Jesaja 5:18

[Det tredje veropet:]
Ve över dem som drar överträdelser med linor av fåfänga (svek)
    och synd som om det var ett vagnsrep.


הוֹי   מֹשְׁכֵי   הֶעָוֹן   בְּחַבְלֵי   הַשָּׁוְא   וְכַעֲבוֹת   הָעֲגָלָה   חַטָּאָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
1945
ה֛וֹי ve! woe! HTj
4900
מֹשְׁכֵ֥י to draw HVqrmpc
9009
5771
הֶֽ
עָוֹ֖ן
[best. form]
the
iniquity
HTd/Ncbsa
9003
2256a
בְּ
חַבְלֵ֣י
i, på, med
landssträcka, band, rep, skara
in
cord
HR/Ncmpc
9009
7723
הַ
שָּׁ֑וְא
[best. form]
the
vanity
HTd/Ncbsa
9002
9004
5688
וְ
כַ
עֲב֥וֹת
och
and
like
cord
HC/R/Ncbsc
9009
5699
הָ
עֲגָלָ֖ה
[best. form]
the
cart
HTd/Ncfsa
2403a
9016
חַטָּאָֽה
׃
synd sin
verseEnd
HNcfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.