Jesaja 49:8

Detta är vad Herren säger [Gud Faderns ord till sonen Messias]:

"I en tid av nåd (villkorad nåd – hebr. ratson) svarar jag dig,
    på frälsningens dag hjälper jag dig.
Jag skyddar dig och ska göra dig
     till ett förbund för folket [folket i singular syftar alltid på Israel, se Jes 42:6].
Landet ska bli upprättat (återuppbyggt),
    och de övergivna jordlotterna ska fördelas.


כֹּה   אָמַר   יְהוָה   בְּעֵת   רָצוֹן   עֲנִיתִיךָ   וּבְיוֹם   יְשׁוּעָה   עֲזַרְתִּיךָ   וְאֶצָּרְךָ   וְאֶתֶּנְךָ   לִבְרִית   עָם   לְהָקִים   אֶרֶץ   לְהַנְחִיל   נְחָלוֹת   שֹׁמֵמוֹת  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3541
9015
כֹּ֣ה
׀
således thus
separate
HD
0559
אָמַ֣ר säga to say HVqp3ms
3068
יְהוָ֗ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
9003
6256
בְּ
עֵ֤ת
i, på, med
tid
in
time
HR/Ncbsc
7522
רָצוֹן֙ nåd, ynnest, välvillighet, att finna behag i, villkorad nåd acceptance HNcbsa
6030b
9031
עֲנִיתִ֔י
ךָ
svara to answer
you
HVqp1cs/Sp2ms
9002
9003
3117
וּ
בְ
י֥וֹם
och
dag
and
in
day
HC/R/Ncbsc
3444
יְשׁוּעָ֖ה salvation HNcfsa
5826
9031
עֲזַרְתִּ֑י
ךָ
hjälpa to help
you
HVqp1cs/Sp2ms
9002
5341
9031
וְ
אֶצָּרְ
ךָ֗
och
vakta, bevara
and
to watch
you
HC/Vqu1cs/Sp2ms
9002
5414
9031
וְ
אֶתֶּנְ
ךָ֙
och
ge
and
to give
you
HC/Vqu1cs/Sp2ms
9005
1285
לִ
בְרִ֣ית
till, för
förbund
to
covenant
HR/Ncbsc
5971a
עָ֔ם folk people HNcbsa
9005
6965b
לְ
הָקִ֣ים
till, för
upprätta, bekräfta
to
to arise
HR/Vhcc
0776
אֶ֔רֶץ land, jord land HNcbsa
9005
5157
לְ
הַנְחִ֖יל
till, för
ärva
to
to inherit
HR/Vhcc
5159
נְחָל֥וֹת arv inheritance HNcfpa
8074
9016
שֹׁמֵמֽוֹת
׃
bli öde be desolate
verseEnd
HVqrfpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.