Jesaja 45:25

I Herren ska hela Israels säd bli rättfärdiggjord och förhärligas.


בַּיהוָה   יִצְדְּקוּ   וְיִתְהַלְלוּ   כָּל   זֶרַע   יִשְׂרָאֵל  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
3068
בַּ
יהוָ֛ה
i, på, med
JHVH, Jahve, Herren
in
YHWH Yahweh
HR/Npt
6663
יִצְדְּק֥וּ to justify HVqi3mp
9002
1984b
וְ
יִֽתְהַלְל֖וּ
och
berömma, prisa, skryta
and
to boast
HC/Vtu3mp
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
2233
זֶ֥רַע säd seed HNcbsc
3478
9016
יִשְׂרָאֵֽל
׃
Israel Israel
verseEnd
HNpl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.