Jesaja 44:5

Då ska en [av dessa återvändande judar] säga: "Jag tillhör Herren",
    en annan ska tilltalas [av andra] med Jakobs namn.
    en annan skriva med sin hand [som när man signerar ett kontrakt]: "Herrens egen",
    och tilltalas [av andra] med det ärofyllda (högt aktade) namnet Israel.
    [Det judiska folket ska inte längre vara hånat och föraktat.]


זֶה   יֹאמַר   לַיהוָה   אָנִי   וְזֶה   יִקְרָא   בְשֵׁם   יַעֲקֹב   וְזֶה   יִכְתֹּב   יָדוֹ   לַיהוָה   וּבְשֵׁם   יִשְׂרָאֵל   יְכַנֶּה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
2088
זֶ֤ה Detta this HTm
0559
יֹאמַר֙ säga, tala to say HVqi3ms
9005
3068
לַֽ
יהוָ֣ה
till, för
JHVH, Jahve, Herren
to
YHWH Yahweh
HR/Npt
0589
אָ֔נִי jag I HPp1bs
9002
2088
וְ
זֶ֖ה
och
Detta
and
this
HC/Tm
7121
יִקְרָ֣א to call HVqi3ms
9003
8034
9014
בְ
שֵֽׁם
־
i, på, med

in
name
link
HR/Ncbsc
3290
יַעֲקֹ֑ב Jakob Jacob HNpm
9002
2088
וְ
זֶ֗ה
och
Detta
and
this
HC/Tm
3789
יִכְתֹּ֤ב skriva to write HVqi3ms
3027
9023
יָד
וֹ֙
hand hand
his
HNcbsc/Sp3ms
9005
3068
לַֽ
יהוָ֔ה
till, för
JHVH, Jahve, Herren
to
YHWH Yahweh
HR/Npt
9002
9003
8034
וּ
בְ
שֵׁ֥ם
och
and
in
name
HC/R/Ncbsc
3478
יִשְׂרָאֵ֖ל Israel Israel HNpl
3655
9016
9017
יְכַנֶּֽה
׃
פ
smickra
[Vers slut]
to flatter
verseEnd
para
HVpi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.