Jesaja 44:23

Sjung ni himlar, för Herren (Jahve) har gjort det,
    ropa ni jordens djup (jordens lägsta platser)
brist ut i sång ni berg
    och skogar och varje träd som finns i dem,
för Herren (Jahve) har återlöst Jakob
    och förhärligar sig själv i Israel.


רָנּוּ   שָׁמַיִם   כִּי   עָשָׂה   יְהוָה   הָרִיעוּ   תַּחְתִּיּוֹת   אָרֶץ   פִּצְחוּ   הָרִים   רִנָּה   יַעַר   וְכָל   עֵץ   בּוֹ   כִּי   גָאַל   יְהוָה   יַעֲקֹב   וּבְיִשְׂרָאֵל   יִתְפָּאָר  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
7442b
רָנּ֨וּ ropa, skrika, jubla, sjunga, höja gälla triumferande jubelrop, glädjerop to sing HVqv2mp
8064
שָׁמַ֜יִם himlar heaven HNcmpa
3588a
9014
כִּֽי
־
för for
link
HTc
6213a
עָשָׂ֣ה göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter to make HVqp3ms
3068
יְהוָ֗ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
7321
הָרִ֙יעוּ֙ to shout HVhv2mp
8482
תַּחְתִּיּ֣וֹת lower HAafpc
0776
אָ֔רֶץ land, jord land HNcbsa
6476
פִּצְח֤וּ brista ut to break out HVqv2mp
2022
הָרִים֙ berg mountain HNcmpa
7440
רִנָּ֔ה cry HNcfsa
3293a
יַ֖עַר skog wood HNcbsa
9002
3605
9014
וְ
כָל
־
och
allt
and
all
link
HC/Ncbsc
6086
עֵ֣ץ träd tree HNcbsa
9003
9033
בּ֑
וֹ
i, på, med
in
him
HRd/Sp3ms
3588a
9014
כִּֽי
־
för for
link
HTc
1350a
גָאַ֤ל återlösa to redeem HVqp3ms
3068
יְהוָה֙ JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
3290
יַֽעֲקֹ֔ב Jakob Jacob HNpm
9002
9003
3478
וּ
בְ
יִשְׂרָאֵ֖ל
och
Israel
and
in
Israel
HC/R/Npl
6286a
9016
9017
יִתְפָּאָֽר
׃
פ
försköna
[Vers slut]
to beautify
verseEnd
para
HVti3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.