Jesaja 42:18

[Detta är den centrala delen i kapitel 40-48. En uppmaning till omvändelse.]
Lyssna (hör) ni döva,
    och se ni blinda, så att ni må se.


הַחֵרְשִׁים   שְׁמָעוּ   וְהַעִוְרִים   הַבִּיטוּ   לִרְאוֹת  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9009
2795
הַ
חֵרְשִׁ֖ים
[best. form]
döv
the
deaf
HTd/Aampa
8085
שְׁמָ֑עוּ höra, lyssna, lyda to hear HVqv2mp
9002
9009
5787
וְ
הַ
עִוְרִ֖ים
och
and
the
blind
HC/Td/Aampa
5027
הַבִּ֥יטוּ se to look HVhv2mp
9005
7200
9016
לִ
רְאֽוֹת
׃
till, för

[Vers slut]
to
to see
verseEnd
HR/Vqcc
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.