Jesaja 41:3

Han jagar dem och går vidare (korsar över) i frid (trygghet, säkerhet – shalom).
    Den välkända (breda) stigen beträder han inte med sina fötter.
    [Han vägrar att gå på ondskans allfarvägar.]


יִרְדְּפֵם   יַעֲבוֹר   שָׁלוֹם   אֹרַח   בְּרַגְלָיו   לֹא   יָבוֹא  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
7291
9038
יִרְדְּפֵ֖
ם
to pursue
them
HVqi3ms/Sp3mp
5674a
יַעֲב֣וֹר to pass HVqi3ms
7965
שָׁל֑וֹם peace HNcbsa
0734
אֹ֥רַח stig, väg, karavan, sätt (på det sättet) way HNcbsa
9003
7272
9023
בְּ
רַגְלָ֖י
ו
i, på, med

in
foot
his
HR/Ncbdc/Sp3ms
3808
לֹ֥א inte not HTn
0935
9016
יָבֽוֹא
׃
att komma, föra fram to come (in)
verseEnd
HVqi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.