Jesaja 41:26

Vem har förkunnat från början för att vi ska veta (djup, intim kunskap),
    och från före tiden (innan tiden startade),
    för att vi ska kunna säga att han har rätt?
Där finns ingen som förkunnar,
    där finns ingen som talar om,
    där finns ingen som lyssnar till dina kungörelser.


מִי   הִגִּיד   מֵרֹאשׁ   וְנֵדָעָה   וּמִלְּפָנִים   וְנֹאמַר   צַדִּיק   אַף   אֵין   מַגִּיד   אַף   אֵין   מַשְׁמִיעַ   אַף   אֵין   שֹׁמֵעַ   אִמְרֵיכֶם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
4310
9014
מִֽי
־
vem? who?
link
HPi
5046
הִגִּ֤יד to tell HVhp3ms
9006
7218a
מֵ
רֹאשׁ֙
från
from
head
HR/Ncbsa
9002
3045
וְ
נֵדָ֔עָה
och
veta
and
to know
HC/Vqu1cp
9002
9006
9005
6440
וּ
מִ
לְּ
פָנִ֖ים
och

till, för
and
from
to
face
HC/R/R/Ncmpa
9002
0559
וְ
נֹאמַ֣ר
och
säga, tala
and
to say
HC/Vqu1cp
6662
צַדִּ֑יק righteous HAabsa
0637
אַ֣ף också also HTj
0369
9014
אֵין
־
ingen, inget nothing
link
HNcbsc
5046
מַגִּ֗יד to tell HVhrmsa
0637
אַ֚ף också also HTj
0369
אֵ֣ין ingen, inget nothing HNcbsc
8085
מַשְׁמִ֔יעַ höra, lyssna, lyda to hear HVhrmsa
0637
אַ֥ף också also HTj
0369
9014
אֵין
־
ingen, inget nothing
link
HNcbsc
8085
שֹׁמֵ֖עַ höra, lyssna, lyda to hear HVqrmsa
0561
9026
9016
אִמְרֵי
כֶֽם
׃
ord
[Vers slut]
word
your
verseEnd
HNcmpc/Sp2mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.