Jesaja 41:25

Jag har rest upp en från norr och han kommer,
    från solens uppgång en som åkallar mitt namn,
och han ska komma över ledarna
    som kokande murbruk och som krukmakaren som trampar lera.


הַעִירוֹתִי   מִצָּפוֹן   וַיַּאת   מִמִּזְרַח   שֶׁמֶשׁ   יִקְרָא   בִשְׁמִי   וְיָבֹא   סְגָנִים   כְּמוֹ   חֹמֶר   וּכְמוֹ   יוֹצֵר   יִרְמָס   טִיט  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5782
הַעִיר֤וֹתִי to rouse HVhp1cs
9006
6828
מִ
צָּפוֹן֙
från
from
north
HR/Ncbsa
9001
0857
וַ
יַּ֔את
och
att komma
seq
to come
Hc/Vqw3ms
9006
4217
9014
מִ
מִּזְרַח
־
från
öster, östra, patsen för solens uppgång
from
east
link
HR/Ncbsc
8121
שֶׁ֖מֶשׁ sun HNcbsa
7121
יִקְרָ֣א to call HVqi3ms
9003
8034
9020
בִ
שְׁמִ֑
י
i, på, med

in
name
my
HR/Ncbsc/Sp1bs
9002
0935
וְ
יָבֹ֤א
och
att komma, föra fram
and
to come (in)
HC/Vqu3ms
5461
סְגָנִים֙ ruler HNcmpa
3644
9014
כְּמוֹ
־
som like
link
HR
2563c
חֹ֔מֶר homer homer HNcbsa
9002
3644
וּ
כְמ֥וֹ
och
som
and
like
HC/R
3335
יוֹצֵ֖ר forma to form HNcbsa
7429
9014
יִרְמָס
־
to trample
link
HVqi3ms
2916
9016
טִֽיט
׃
smuts mud
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.