Jesaja 41:22

Låt dem föra fram dem [avgudarna]
    och förkunna för oss vad som ska ske (hända i framtiden).
De forna tingen, vad var de?
    Tala om för oss, så att vi kan överväga dem
    och veta vad de ger.
Eller tala om för oss vad som ska komma.


יַגִּישׁוּ   וְיַגִּידוּ   לָנוּ   אֵת   אֲשֶׁר   תִּקְרֶינָה   הָרִאשֹׁנוֹת   מָה   הֵנָּה   הַגִּידוּ   וְנָשִׂימָה   לִבֵּנוּ   וְנֵדְעָה   אַחֲרִיתָן   אוֹ   הַבָּאוֹת   הַשְׁמִיעֻנוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5066
יַגִּ֙ישׁוּ֙ närma sig to approach HVhi3mp
9002
5046
וְ
יַגִּ֣ידוּ
och
berätta
and
to tell
HC/Vhu3mp
9005
9035
לָ֔
נוּ
till, för
to
us
HR/Sp1bp
0853
אֵ֖ת - obj. HTo
0834a
אֲשֶׁ֣ר som, vilket, vilken which HTr
7136a
תִּקְרֶ֑ינָה to meet HVqi3fp
9009
7223
9015
הָ
רִאשֹׁנ֣וֹת
׀
[best. form]

the
first
separate
HTd/Aofpa
4100
מָ֣ה Vad? what? HPi
2007 (hebr. 1992)
הֵ֗נָּה they(masc.) HPp3fp
5046
הַגִּ֜ידוּ berätta to tell HVhv2mp
9002
7760a
וְ
נָשִׂ֤ימָה
och
and
to set
HC/Vqu1cp
3820a
9025
לִבֵּ֙
נוּ֙
hjärta heart
our
HNcbsc/Sp1bp
9002
3045
וְ
נֵדְעָ֣ה
och
veta
and
to know
HC/Vqu1cp
0319
9029
אַחֲרִיתָ֔
ן
slut, kommande end
their
HNcfsc/Sp3fp
0176a
א֥וֹ eller or HC
9009
0935
הַ
בָּא֖וֹת
[best. form]
att komma, föra fram
the
to come (in)
HTd/Vqrfpa
8085
9035
9016
הַשְׁמִיעֻֽ
נוּ
׃
höra, lyssna, lyda
[Vers slut]
to hear
us
verseEnd
HVhv2mp/Sp1bp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.