Jesaja 41:12

Du ska leta efter dem men inte finna dem,
    de som var fientliga med dig,
de ska bli helt tillintetgjorda – ett ingenting,
    de som krigade mot dig.

[En trefaldig stegring av fienderna ges här i vers 11‑12, från ilska, verbal konfrontation till rent krig! Det är också ett kiastiskt mönster i vers 9‑10 och 13‑14 med orden hebr. chazaq (hämtade/håller), "din högra", "jag ska hjälpa dig" och "frukta inte" ytterst.]


תְּבַקְשֵׁם   וְלֹא   תִמְצָאֵם   אַנְשֵׁי   מַצֻּתֶךָ   יִהְיוּ   כְאַיִן   וּכְאֶפֶס   אַנְשֵׁי   מִלְחַמְתֶּךָ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
1245
9038
תְּבַקְשֵׁ
ם֙
söka, utkräva, leta to seek
them
HVpi2ms/Sp3mp
9002
3808
וְ
לֹ֣א
och
inte
and
not
HC/Tn
4672
9038
תִמְצָאֵ֔
ם
hitta to find
them
HVqi2ms/Sp3mp
0582
אַנְשֵׁ֖י människa human HNcmpc
4695
9021
מַצֻּתֶ֑
ךָ
strid strife
your
HNcfsc/Sp2ms
1961
יִהְי֥וּ att falla ut, komma till stånd, bli, vara to be HVqi3mp
9004
0369
כְ
אַ֛יִן
som
ingen, inget
like
nothing
HR/Ncbsa
9002
9004
0657a
וּ
כְ
אֶ֖פֶס
och
upphöra, ände, slutgiltig
and
like
end
HC/R/Ncbsa
0582
אַנְשֵׁ֥י människa human HNcmpc
4421
9021
9016
מִלְחַמְתֶּֽ
ךָ
׃
strid
[Vers slut]
battle
your
verseEnd
HNcfsc/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.